Visie

Mainconsult ondersteunt in technische project- of operationele organisaties.

  • De complexiteit van onze wereld vergt een samenwerking van individuen en disciplines.
  • Mainconsult moet in uw organisatie niet zijn kracht tonen door kennis in uw vakgebied te pretenderen, maar door:
    1. Een op zijn ervaring opgebouwde heldere objectieve analyse en visie.
    2. Het samenbrengen van verschillende disciplines, soms uit verschillende bedrijven.
    3. Uitdagende doelen stellen binnen technische en economische grenzen.

Far Oer eilanden; afgelegen, maar niet onbereikbaar.

Far Oer eilanden net als een technisch organisatorisch probleem: 
"schijnbaar afgelegen, maar zeker niet onbereikbaar"